Historie hustopečských hodů

Hody v Hustopečích

Největší slavnost v roce se slaví jako ve všech okolních obcích i v Hustopečích.

Původní místní hodovou tradici slavila německá většina do začátku 2. světové války, šlo o tzv. císařské hody v den narození císaře Františka Josefa I.: 18. srpna. Z fotografií z 20. let 20. století vyplývá, že se hodové páry oblékaly do šatu dobové módy. R. 1921 se konaly poslední jarní svatodušní hody (ve svátek Božího hodu svatodušního).

První „české menšinové hody“ byly slaveny v září 1919 na sv. Václava, kdy první čtyři páry vyšly v nejdostupnějších formách kroje: šohaji ve vlčnovských (známých z filmu Maryša, nebo Jízdy králů) a jejich tanečnice v krojích kyjovských.

Těmto snahám byla učiněna přítrž připojením Sudet k hitlerovskému Německu. Tatáž stagnace bohužel dlouho následovala i v dobách totality.

V šedesátých letech opět vznikla iniciativa pro to hody vzkřísit. Tehdy ve slováckých krojích (Svatobořice apod.), v termínu patrona kostela sv. Václava, se odehrávalo stavění máje i veselí v blízkosti Společenského - tehdy Osvětového domu na Herbenově ulici. V 70. letech organizaci zaštiťovala Místní jednota Svazu požární ochrany Hustopeče. V 80. letech se hody konají na hřišti na ulici Lipová.

Ve 2. polovině 90 let došlo ke stavění máje na Dukelském náměstí. Kroje se půjčovaly výhradně z půjčoven. R. 1999 bylo za vhodnější prostranství zvoleno hřiště na ul. Lipová.

Zde probíhaly Svatováclavské hody až do roku 2010. Pět let předtím se hodů prvně účastnily nositelky hustopečského kroje, který je nyní uveden do života města už po celé desetiletí. Hody na začátku podzimu a týden před Burčákovými slavnostmi postupně ztrácely na zájmu místních, což nutně vedlo ke změnám.

Na základě studia ředitelky muzea a galerie v Hustopečích, Mgr. Soni Nezhodové, PhD., byl doporučen pro konání hodů termín 16. srpna ve svátek sv. Rocha. Tomuto patronovi je také vysvěcena kaple na Křížovém kopci. Vzhledem k tomu, že večerní zábavy se koncem září musely uchylovat do prostor Společenského domu a během nedělního odpoledne docházelo ke kolizi programu krojovaných v těsné blízkosti s kolotoči; vznikla také myšlenka přesunout místo, kde se hody odehrávají. (Venkovní program roku 2010 také poznamenal déšť).

Hustopečské hody 2011 proběhly v půlce srpna za přízně počasí a po oba večery pod širým nebem. Občany města nynější pořadatel OS Hustopečská chasa po akci nabádala k vyjádření se k hodům i obecně tradicím při veřejných dotazníkových šetřeních. Z nich jsme si vzali pro léta 2012-5 ponaučení a příští hody v termínu hodláme pořádat opět ke spokojenosti všech. Budeme se moc těšit na Vaši návštěvu.