Pouť ke Staré Matce Boží Panně Marii Žarošské

Hustopečská chasa se v letech 2003 - 2005 a v roce 2012 účastnila poutě do Žarošic v severní části Hanáckého Slovácka. Ta se koná vždy druhou zářijovou sobotu, která je zde nazývána, jako Zlatá. Je zde zvykem, že se z celého Hanáckého Slovácka, ale často i Podluží a vyjímečně i Slovenska, nebo odjinud, sjíždí všechny chasy, aby se poklonily soše Panny Marie Žarošské ve zdejším poutním kostele. Poutníci míří do obce v procesí, jehož hlavní součástí jsou nosítka s Pannou Marií, která si před odchodem nazdobili. Po poklonění se se s těmito nosítky obchází hlavní oltář kostela a kladou se před venkovní oltář, kde se ten den konají bohoslužby. Ta hlavní začíná v 18:00 a po jejím skončení následuje průvod, kdy již po setmění vychází všechny chasy nesoucí svá nosítka, a který je sledován stovkami přihlížejících. Po celou dobu průvodu zní z úst poutníků píseň Salve Regina, tj. Zdrávas Královno. Průvod se v polovině obce obrací zpět a končí opět ve venkovní modlitebně. Po Svátostném požehnání je možnost účastnit se mše ve slovenštině, nebo mše půlnoční. Pro nás, naplněných zážitky, je zvykem kolem půl desáté Žarošice opustit, abychom byli do půlnoci doma.