Informace o nás

Dobrý den,
vítejte na stránkách zapsaného spolku Hustopečská Chasa. Vznikl jako občanské sdružení z dobré vůle zdejší mládeže oživit lidové tradice na Hustopečsku. Oficiálně bylo schváleno dne 7. srpna 2003, i když neformálně existovalo již mnoho let předtím.

 

Našim cílem je oživit a pozdvihnout lidovou kulturu a tradice v Hustopečích a jejich okolí.

 

Začínali jsme téměř z ničeho a za ta léta, co se tomu všemu věnujeme, si troufáme říct, že jsme dosáhli již hmatatelných úspěchů. Hustopeče se, jak doufáme, již zařadily do regionu Hanáckého Slovácka. Několikeré hody, které proběhly v režii chasy jsme zvládli. Došlo také k poměrně zásadní generační obměně a noví členové Hustopečské chasy úspěšně pokračují v „dědictví předků“.

Během 40 let komunistického režimu v naší zemi došlo k značné devastaci vazeb venkovského obyvatelstva ke kraji, regionu i obci a zahlušení lidových tradic. Toto bychom chtěli změnit a vrátit se k původním hodnotám našich otců.

 

A proč to vlastně děláme?
Prostě proto, že nás to baví a není nám jedno, kde a jak žijeme my, nebo kde a jak budou žít třeba naše děti.

Historie

1998 - šití prvních pánských hustopečských hanáckoslováckých krojů

2000 - první krojový ples

2002 - představení dámského hanáckoslováckého kroje

2003 - oficiální vznik sdružení

2004 - projekt "Oživení lidových tradic v Hustopečích a na Hustopečsku", vydání Kalendáře lidových krojů Hustopečska, první dětský krojový ples

2005 - úspěšné vyhodnocení projektu

2006 - 1. organizace Svatováclavských hodů OS Hustopečská chasa

2011 - termínový přesun Hustopečských hodů na sv. Rocha (16. 8.)

2012 - projekt Hustopeče v pohybu

2013 - vydání kuchařky Tak chutná Hanácké Slovácko a obnova dětského folklorního kroužku v Hustopečích

2014 - vydání brožury o kroji nošeném Hustopečskou chasou v rámci projektu Uchovejme tradice

2015 - první dětské krojové hody, změna z občanského sdružení na zapsaný spolek