Kroužek lidových tanců a zpěvů

Již v letech 2004-7 existoval taneční kroužek Hustopečské chasy, jehož činost se soustředila na lidové tance z jihovýchodní Moravy. Tehdejší vystoupení byla realizována v rámci mnoha domácích i zahraničních akcí, např. na Slovensku či Polsku. Později se nám to poženilo, povdávalo a kroužek fakticky zanikl. Naštěstí už od podzimu 2010 a jistě i mnohem dřív bylo nade vše jasné, že musíme růst jako tanečníci, potažmo zpěváci v průběhu celého roku. Scházeli jsme se tehdy ve sklepě, cvičili verbuňky, vrtěné a skočné a odtancovali několik večerních vystoupeních ve Vinařství rodiny Košuličovy a na Herbence. Pak se od těchto snah upustilo, aby byly znovu započaty...

 

V době příprav na projektu se počítalo s tím, že páteří celoroční činnosti musí být solidní a rozvíjející se kroužek, který bude schopen nacvičit pásmo zpěvů a tanců a bude je následně prezentovat. Proto obratem, v říjnu 2011 začaly každotýdenní nácviky, které podle projektu budou probíhat po celý rok 2012 s výhledem na další pokračování činnosti. Vedení kroužku se ujal Pavel Košulič ve spolupráci s Anežkou Horákovou. Pilotním termínem, který byl již v tu dobu znám, byl únor 2012, kdy měl být představen výplod čtyřměsíční práce...

 

Přesuneme-li se do konkrétního dne, tj. 25. 2. 2012, jde o milník v činnosti kroužku. V rámci akce "Landscapes of Europe" před zástupci mj. z 6 evropských zemí představili svoje čtvrthodinové pásmo. Ukázali se s tanci typickými pro region jako verbuňk a vrtěná, ale i karičkami, korytnými, skočnou a husarským verbuňkem, které jsou původní v Podluží a na Kyjovsku, resp. na Slovensku. Představení mělo značný úspěch a v té době je bylo dalších sedm naplánováno. Podílelo se na něm 10 tanečnic a 5 tanečníků. Jak si počínali, můžete posoudit dle videa níže.

V roce 2012 kroužek vystoupil ještě na Slavnosti mandloní a vína, při oslavě 10 let uvedení hanáckoslováckých krojů do života města, na obnoveném Zarážení hory, výměně mládeže Together CZ 2013, Burčákových slavnostech (vystoupilo 11 chlapců a 12 děvčat), Dni seniorů, Festivalu otevřených sklepů sv. Martin na Hustopečsku a Mikulášském jarmarku.

A v roce 2013 jsme zvládli podšable, se kterými jsme se zdárně představili na Hustopečském masopustu (viz níže).

Pro Kraj beze stínu nám nezbylo, než zalovit v archivu a secvičit tance zapsané Zdenkou Jelínkovou, event. Miladou Bímkovou.

Pro 38. ročník Podroháčských folklorních slavností jsme vypilovali kyjovské skočné, vrtěnou a husarský verbuňk:

Pro 1. ročník Májového notování v Hustopečích sme si konečně plně začli tykat s folklorismem, aby mohlo vzniknout pásmo rekonstrující dávnou podobu hodů na hanáckém Slovácku. Video, které zachycuje takřka úplné pásmo, bylo pořízeno na další akci, 4. Slatinském jarmoku ve Zvolenské Slatině.

Pro naplňování udržitelnosti projektů, na nichž chasa v roce 2014 participovala s městem Hustopeče, bylo secvičeno pásmo:

Pro kamery ČT byly na sklonku léta 2015 secvičen verbuňk a jeho předchůdce - skočná: