Krojové plesy

Krojový ples na Hanáckém Slovácku znamená společně se Zarážením hory nebo Odehrávkami největší událost po hodech. V plesové sezóně (období od skončení Vánoc po popeleční Středu) jsou všechny víkendy jeden po druhém našlapané tak, aby nejlépe žádné dvě obce nemusely konkurovat té druhé. A tak je známo, že první víkend se tradičně ples koná v Pavlovicích, další v Krumvíři, pak Šakvicích, za dalších 14 dní v Rakvicích opět za dalších 14 dní v Morkůvkách a mezi stálice se snaží vmáčknout i chasy, které se snaží tradici krojových plesů obnovit.

Akce se zpravidla koná v sále v sobotu od 20:00. Mít volný den k dobru je především důležité pro děvčata, jejichž maminky, tetičky a babičky se pokouší obléci je ještě precizněji, než o hodech. Ples je také jedinečný tím, že jsou zde k vidění současné velké sváteční kroje z více obcí a snad i regionů. Předtančení plesu totiž probíhá besedou (zpravidla moravskou, českou, směrem na Podluží i slováckou a jiným směrem zase československou) a místní chasa se snaží přizvat chasy okolní, aby se na předtančení podíleli. Pokud pozvání přijmou, místní účast přespolních musí oplatit zavítáním zase na plese pořádaném hosty. Na samém začátku tedy mohou přecházet oči nad nekončícím špalírem jdoucím marš a několika osmičlennými kolečky besedy, kdy počet tanečníků v daný moment překročí i padesátku.

Po zbytek večera pak až do ranních hodin vyhrává dechová hudba, kterou v mezičase doplňuje cimbálová. Nedílnou součástí je i prodej tomboly a tematická sóla, při nichž jsou příchozí zaváděni na parket místní chasou, která jim stejně jako na hody dává zavdat vínka posledního ročníku.

 

Historie Krojových plesů v Hustopečích se datuje od roku 2000, kdy vznikla iniciativa uspořádat akci stárky, kteří si v těch letech houfně pořizovali kroje vlastní. Stačilo půjčit děvčatům kroj z půjčovny a Hustopečští mohli mít ples vlastní. Řadu let ples podpořilo kolečko krojovaných ze Staré Líšně a mezi časté návštěvníky řadíme také další zástupce Brněnska - z Chrlic. Roku 2002 měl být poprvé v Hustopečích představen dívčí hanácko-slovácký kroj, k čemuž nakonec došlo až o rok později, kdy slováckou besedu tančilo kolečko o 6 krojovaných děvčatech. Na záznam se můžete podívat níže:

 www.youtube.com/watch?v=thR85bWQiso

Ten rok vznikla i oficiálně Hustopečská chasa, která řadu příštích let organizovala Krojový ples jako vrchol své činnosti. Od roku 2007 jsou již pro ples zachovávány páry z hodů předešlého roku, takže ples je poslední událostí vedenou, před hody zvolenými, stárky. Na jaře už zase následuje volba dalších čekatelů.má rád kroje, nesmí si proto nechat ujít Krojový ples v Hustopečích 11. ledna 2014 v sále Městského kulturního střediska.

Záznam krojového plesu 2014 zde: