Lidové tance z Hanáckého Slovácka

Může se zdát, že na vyjmenování původních tanců z našeho regionu by nebylo třeba ani všech prstů na ruce. Že je opak pravdou dokazuje už v roce 1955 vydaná kniha Lidové tance z Hustopečska a Břeclavska od Zdenky Jelínkové.

Na základě této sbírky budete schopni rekonstruovat nejen hodové zavádku, verbuňk a skočnou (funty); ale třeba i pavlovickou taneční hru "Kdo nedělá to, co já...", vrbecké svatební "Šiml" a "Ovčák", krumvířské figurální tance a taneční hry chlapců a děvčat "Liška v jamě, Řeznická, Hubičková, Metlářská, Zahradnícká a Kanafaska".

 

Nejpodrobněji zachycuje skočnou a zavádku opět Zdenka Jelínková, tentokrát ve dvou svazcích "Zavádka a skočná I a II" z let 1984 a 1986. První svazek se týká popisů tanců a k nim vážících se úryvků z děl více i méně známých spisovatelů 19. století. 2. svazek obsahuje notové zápisy převzaté od Františka Bartoše, Hynka Bíma a Vladimíra Bezděka.

 

V roce 1996 pak byla vydána edice videokazet a doprovodných knih s popisem, z nichž jedna "Slovácko 3. část" zachycuje kromě Podluží i tance Hanáckého Slovácka (Zavádka, skočná, verbuňk). K objednání na: https://www.nulk.cz/obchod/vii-slovacko-3-cast/