Augusta Šebestová

* 28. 11. 1852 v Kobylí na Moravě - † 30.10.1933 v Brně

Napsala Lidské dokumenty, kde je všestranně a věrně vylíčen (z autentických výpovědí) život tzv. hanáckých Slováků (hody, svatba, dětství). Tato studie obsahuje cenný a zajímavý národopisný materiál po stránce kulturní i jazykové.

Již jako sedmnáctiletá dívka v roce 1869 učinila první krok na poli práce s veřejností, když stála u zrodu vzdělávacího spolku Libuše určeného ženám. Na kobylské poště působila do roku 1886, znovu pak v letech 1899 – 1912, kdy odešla do důchodu.

Na zdech kanceláře instalovala i výstavy z archeologických a národopisných výprav do terénu. Vedle starých zbraní, archeologických nálezů včetně kostí vykopaných v blízké cihelně zde rozvěsila vzory všech úředních tiskopisů stejně jako plakáty a obrazy propagující boj s alkoholismem, proti němuž se silně angažovala. Viděla v něm velké nebezpečí a upozorňovala na ně. Právě kobylská pošta, kam směřovaly kroky zdejších sedláků, se stala studnicí jejich národopisných pozorování. Na podnět vlasteneckého kněze a svého příbuzného klobouckého rodáka pátera Ignáta Wurma (1825 – 1911), spoluzakladatele olomouckého muzea, se pustila do sepsání Lidských dokumentů. Se zpracováním zápisů, začala až po přestěhování do Velkých Pavlovic, kam se přesunula po svatbě v roce 1886.