Spolupráce s místními vinaři

Vzhledem k faktu, že naše město je jedním s vinařských center jižní Moravy, je cílem také rozvinout spolupráci s místními vinaři s cílem znovuobnovení starých vinařských tradic a především slavnosti a obřadu „Zarážení hory“. Vzájemnou spoluprací také realizujeme seminář oblékání kroje pro vinaře. Tito kroje vlastní, ovšem jejich prezentace v rámci komerčních aktivit je značně nejednotná. Při prezentaci vinařství dochází ke snahám prezentovat vinařství společně s folklorní tradicí, bohužel však bez jakýchkoliv znalostí o dané problematice. Výsledkem je značná nejednotnost a roztříštěnost prezentací tradic návštěvníkům města. Během prezentací vín, vinařské tradice vytvoříme také možnost prezentace tradiční gastronomie, která náleží k místnímu  regionu. Tak dojde k obnovení sounáležitosti k regionu nejen prostřednictvím proslaveného vinařství, ale také gastronomie.