Přednášky a semináře

V rámci vzdělávání obyvatel v oblasti místních lidových tradic se uskuteční semináře na témata „Hanácké Slovácko“, „Oblékání hustopečského kroje“, „Škrobení a údržba hustopečského kroje“, „Párové tance jižní Moravy“ a „Obřadní tanec Zavádka na Hanáckém Slovácku“, přičemž druhý i třetí jmenovaný seminář proběhnou v průběhu roku třikrát a seminář „Párové tance jižní Moravy“ dvakrát. Všechny semináře jsou určeny obyvatelům Hustopečí bez ohledu na věk, ale také všem z okolních obcí, kteří projevují zájem o lidovou kulturu jižní Moravy, resp. Hanáckého Slovácka. Cílem seminářů oblékání a údržby je zapojení starších generací do folklorního dění ve městě, rozšíření dovedností oblékání a údržby dámských i pánských krojů mezi rodiči a prarodiči současných stárků a chasy.

 
Harmonogram přednášek a seminářů:
 
26. února 2012, 15 hod, klubovna pod kostelem, přednáší Pavel Košulič
přednáška Hanácké Slovácko
 
25. března 2012, 15 hod, společenský sál pod kostelem, vede Marcela Fribertová        
seminář Oblékání hustopečského kroje
 
29. dubna 2012, 14:30 hod, sál DDM "Pavučina", Šafaříkova 40, Hustopeče, vedou Marta Osičková a Soňa Demeterová
seminář Škrobení a údržba hustopečského kroje 
 
24. června 2012, 15:00 hod, klubovna pod kostelem, vede Pavel Košulič
seminář Párové tance jižní Moravy
 
28. července 2012, 14:30 hod, sál tanečního oboru ZUŠ
dvojseminář Škrobení a údržba hustopečského kroje, Oblékání hustopečského kroje, vede Marta Osičková a ...
 
28. října 2012
seminář Párové tance jižní Moravy, vede Pavel Košulič
 
16. prosince 2012
dvojseminář Škrobení a údržba hustopečského kroje, Oblékání hustopečského kroje, vede Soňa Demeterová
 
30. prosince 2012
seminář Tanec Zavádka na Hanáckém Slovácku, povede umělecký vedoucí CM Vonica z Krumvíře, vede Jan Zaviačič