Obecně o projektu

Uplynula již řada let od roku 2005, kdy sdružení dle slov Agentury „Mládež“ EU vzorově vypracovalo a následně realizovalo projekt nazvaný Oživení lidové kultury v Hustopečích a na Hustopečsku. Od té doby došlo k značné obměně členské základny a s tím se dostavila ctižádost o úspěch v něčem podobném. Po loňských hodech se pár nás, hybatelů dění okolo chasy, rozhodlo získat finanční prostředky pro celoroční činnost sdružení.

Po vybrání grantového programu V pohybu Nadace Vodafone začaly dvouměsíční přípravy obsahu projektu. Na pravidelných schůzkách jsme kupili nápady, které nám vytyčovaly nové cíle a směřovaly by nás zase o kus dopředu. Protože základním smyslem projektů od Vodafone je zapojit do dění kolem našich zájmů co největší procento komunity ve městě, mohli jste po jedno podzimní odpoledne v centru města narazit na krojované, které zajímal Váš názor. Ten byl totiž následně dohromady se všemi vyplněnými dotazníky vyhodnocen a zapracován.

V posledním říjnovém dni odešla několikastránková žádost na Nadaci a čekala na schválení. To přišlo po jistém zpoždění  6. ledna a k radosti nás všech je návrh projektu odklepnut k podpoře. Ta se pohybuje ve výši lehce nad   120 000 Kč. Mezi podanými projekty uspělo 30 z celkových 150, tj. 20%. Působí nám proto převelikou radost, že můžeme být mezi těmito pár šťastnými. O projektu budeme i nadále informovat, protože každý, kdo si tento článek čte, můžete přispět k tomu, aby byl společně přiveden ke skutečnosti.

Co vše pro Vás chystáme? Těšit se můžete na: 
premiéru pásma z lidových zpěvů a tanců, 
ve spolupráci s vinaři obnovení akce Zarážení hory
ozdobit program nabízený návstěvníkům hustopečských sklepů
pořádání přednášek a seminářů „Hanácké Slovácko, „Oblékání hustopečského kroje“, „Škrobení a údržba hustopečského kroje“, „Párové tance jižní Moravy“ a „Obřadní tanec Zavádka na Hanáckém Slovácku“;
anebo předvánoční vydání kuchařky Tradičních receptů Hanáckého Slovácka. 


To vše si společně s hodama v Hustopečích troufáme zvládnout v roce 2012. Předsevzetí je to veliké, ale pokud nás podpoříte, bude to pro nás velikou pomocí.