Archiv článků

První nácvik na hody

14.06.2013 18:30
Zkoušky na hody budou probíhat každý týden v tento čas v prostorách v předsálí Společenského domu, přes prázdniny v M-klubu, event. na sále. Vítáme zájemce o účast na hodech v páru, nebo jako sklepník či sklepnice.

Hustopečská chasa v televizi

12.06.2013 14:54
Účastí na mši při příležitosti Slavnosti Krve a Těla Páně a vystoupením v odpoledním přestavení lidových tanců v rámci projektu Comenius hustopečského gymnázia jsme se dostali před objektiv Hustopečské televize. Pod odkazy máte možnost vše zhlédnout: Gymnázium...

Kraj beze stínu

09.06.2013 16:17
Kroužek lidových zpěvů a tanců se představí v nedělním odpoledním programu dospělých souborů na nejprestižnějším festivalu Hanáckého Slovácka v Krumvíři. Doprovází CM Ladislava Švidroně. S devíti páry představíme premiéru našeho pásma pěti tanců z Hanáckého Slovácka. Vystoupení proběhne v čase...

Kraj beze stínu

08.06.2013 19:00
Kroužek lidových zpěvů a tanců přihlásilo po 9 letech svého zástupce do sobotní večerní soutěže O nejlepšího tanečníka verbuňku Hanáckého Slovácka, z něhož loni 6 nejlepších postoupilo na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Sám se přihlásil a osmnáctičlenné konkurenci se postaví, v pondělí...

Vystoupení Tanečního kroužku v rámci projektu Comenius

05.06.2013 14:00
Po dva roky Gymnázium T. G. Masaryka v Hustopečích participuje na mezinárodním projektu Comenius. V červnu škola vítá delegace z Polska, Německa, Rumunska a Portugalska. Taneční kroužek vystoupí v tělocvičně školy a přiučí hosty svému řemeslu. Hlavním účelem projektu je zapojit studenty do...

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo)

02.06.2013 09:30
Krojovaná mše v kostele sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích

Stárci a stárky pro rok 2013/4

19.05.2013 19:48
„Bez stárků a stárek nemohou býti hody. Co jest stárek? Nuže, stárci jsou šohaji vybraní ze vší svobodné chasy, kteří řídí hody, a panují nad svobodnou chasou. Že se proto za stárka volí šohaji vybraní, obratní, silní, bohatí a fešní, rozumí se samo sebou. Koho chlapci sobě zvolili, toho...

Volba stárků vší svobodnou chasou

17.05.2013 20:00
Vážení obecní výborové, milá chaso,   blíží se nám letošní nejsvátečnější událost a to hody na sv. Rocha. Ty se nemohou nikde na Slovácku konat beze stárků. Proto si dovolujeme všecky svobodné Hustopečáky a Hustopečanky, pány radní, pány a dámy zastupitele i členy organizační složky kultura...

Zavádka Hustopečských hodů 2012

14.05.2013 17:01

Šlahačka na Velikonoční pondělí

01.04.2013 00:00
Chlapci z naší chasy čapnó žile, který si upletou z čerstvě řezaných vrbových prutů a obejdou všechna děvčata, co v kroju chodí, aby si vykoledovali malovaný vajíčko. Nedivte se proto, když nás doma z venku uslyšíte vyzpěvovat Chodím, chodím, hore po dědině aj. "Vážnost a půst předchozích dnů je...
Záznamy: 151 - 160 ze 194
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>