Mikulášský jarmark

30.11.2013 09:00

Taneční kroužek Hustopečské chasy předvede pásmo vážící se k době Adventu a Vánoc. Celá chasa bude obhajovat vítězství v nejlepším punči vyhodnoceným loňskou odbornou porotou.

Program:
9,00 K poslechu hraje country kapela JANE Brno
9,30 Zahájení řemeslného a farmářského jarmarku, zahájení soutěže „ O nejlepší punč“
10,00 Vystoupení dětí místních základních škol a dětí z družební obce Habovka ze Slovenska
10,30 Vánoce klauna Huberta – předvánoční program pro děti
11,15 Vystoupení Hustopečské chasy a dětí z družební obce Habovka ze Slovenska
11,45 K poslechu hraje country kapela JANE Brno
12,30 Soutěžní klání „punčových“ týmů
13,30 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „ Vánoční čas“ a soutěže „ O nejlepší punč“
14,00 O čerta k Ježíškovi – pořad pro děti zaměřený na adventní čas, účinkuje P. Novák ml.
15,00 Vystoupení dětí ZUŠ a dětí z družební obce Habovka ze Slovenska
15,30 Největší hity Pavla Nováka v podání P. Nováka ml.
16,15 Rozsvěcení vánočního stromu, koledy zpívají a hrají žáci HŠ Yamaha
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.
Doprovodný program:
řemeslné dílničky pro děti ve vestibulu kina od 9,00 do 12,00 hodin
Ježíškova pošta
představení činnosti Hustopečské chasy
živý betlém
tradiční výstava vánočních aranžmá, zádní trakt domu U Synků, otevřeno: 10,00-16,00 hod.
v době od 10,00 hod. do 15,00 hod. možnost prohlídky kostela sv. Václava a sv. Anežky České