Martin Húsek

Martin Húsek

Studuje vysokou školu managementu v Brně.