Klára Tomešová

Klára Tomešová

Absolventka Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích a Práv na Univerzitě Palackého v Olomouci.