Daniel Horáček

Daniel Horáček

Absolvent Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích a Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně.