Vzorník pánského kroje

24.10.2012 09:54

Pod odkazem https://700c03f803.clvaw-cdnwnd.com/7fbc9275b1b4e8bccaf02a9f339149a4/200000991-208a021837/Vzorn%C3%ADk%20p%C3%A1nsk%C3%A9ho%20kroje%20web.doc si můžete stáhnout dokument popisující vzhled a údržbu pánských krojů svobodných z Hustopečí.