Vystoupení Tanečního kroužku v rámci projektu Comenius

05.06.2013 14:00

Po dva roky Gymnázium T. G. Masaryka v Hustopečích participuje na mezinárodním projektu Comenius. V červnu škola vítá delegace z Polska, Německa, Rumunska a Portugalska. Taneční kroužek vystoupí v tělocvičně školy a přiučí hosty svému řemeslu. Hlavním účelem projektu je zapojit studenty do aktivit se vztahem k našemu městu a kulturním akcím, potažmo tradicím