Volba stárků

31.05.2014 20:00

Všechny se zájmem o to jít v kroji na hody zveme na tradiční volbu čtyř stárků do sklepa Vinařství rodiny Košuličovy https://mapy.cz/s/9W0E

 

"Když tedy se blíží čas hodů, chasa v jednu neděli sejde se v počtu co nejplnějším do obecní hospody. Po předběžné úmluvě obecní starosta svolal také na odpoledne i obecní výbor dohromady. Dosavadní první stárek předstoupí se smeknutým kloboukem před výbor a oznamuje:

“Prosím vás, poctiví páni úřadi, do včílkaj sem já panoval, ale když vyšel čas, chlapci chcú si volit nových stárků.”

Starosta klidně optá se starého stárka:

“Když majú být noví, kterého bys chcel?”

Stárek má právo naznačit svého nástupce. Nechce-li už býti stárkem sám, jmenuje kamaráda. Ale jindy docela i bez přetvářky se přizná:

“Ostal bych třeba zas, chce-li mě chasa.”

Jestliže se chasa na tom ustanovila a byla-li se starými stárky spokojena, volí staré stárky. Od starších chlapců počne se hlasovat. Obecní písař dělá na papíře každému čárky. Menšina musí prostě se podrobiti před tváří celého výboru. Je-li příliš četná, činívá potom přece v hody rozbroje i po celý rok. Když první stárek je zvolen, starosta ptá se ho:

“A kterého chceš za druhého stárka?”

Stárek jmenuje mladšího a chasa za ním, poněvadž se dříve o tom umluví. Tak i třetího a čtvrtého. Čtvrtým stárkem bývá z nejmladšího dorostu někdo, sotva školu vychodil. Tím obřad skončen. Pravidelně zakončí se muzikou. (...)"
 

"Stárci uplatnili svou moc a právo hned po schválení volby. Měli povinnost bdít nad pořádkem mezi chasou v obci zvláště o hodech a při muzikách, ale i na ulici ve sváteční a všední dny, v kostele při náboženských průvodech, při nichž bylo jejich čestnou povinností nosit korouhve."