Volba stárků vší svobodnou chasou

17.05.2013 20:00

Vážení obecní výborové, milá chaso,

 

blíží se nám letošní nejsvátečnější událost a to hody na sv. Rocha. Ty se nemohou nikde na Slovácku konat beze stárků. Proto si dovolujeme všecky svobodné Hustopečáky a Hustopečanky, pány radní, pány a dámy zastupitele i členy organizační složky kultura srdečně pozvat k volbě čtyř stárků nových, co svou chasu po příští rok říditi budou. MÍSTO KONÁNÍ: M-KLUB, HERBENOVA 4 (POD SPOLÁKEM). Kdo by si stále nebyl jist důležitostí stárků, dovoluji si citovat brumovického rodáka, spisovatele Jana Herbena:

 

"Bez stárků a stárek nemohou býti hody. Co jest stárek? Nuže, stárci jsou šohaji vybraní ze vší svobodné chasy, kteří řídí hody, všechny muziky v roce a panují nad svobodnou chasou. Že se proto za stárka volí šohaji vybraní, obratní, silní, bohatí a fešní, rozumí se samo sebou. Co by se řeklo o chase, kdyby ze sebe nemohla vybrati stárka, jenž se stárkům druhých obcí směle může postaviti po bok? (...) Býti stárkem je vyznamenání. Do pozdního věku sousedé chlubívají se svým stárkovstvím. (...) Vedle hodů a muzik stárci i jinak stojí chase v čele: při církevních průvodech, při poutích a procesích stárci nosívají korouhve. (...) Však vězte, že mezi chasou panuje přísná kázeň. Koho chlapci sobě zvolili, toho poslouchají. Věru podivili byste se, jak mnohdy nejstarší pacholek se bojí a největší silák dá se třebas od nejmladšího stárka pokárati, dělá-li stárek v kole pořádek. (...) Kdyby chasa někde byla uražena, stárek dává první heslo k bitce. Ostatně také, chce-li kdo uraziti přespolní chasu, urazí stárka. To se stává při muzikách, na jarmarcích a na pouti v Žarošicích. Stárek pak zasazuje první ránu nepříteli."

 

"(...) KDYŽ TEDY SE BLÍŽÍ ČAS HODŮ, CHASA V JEDNU NEDĚLI SEJDE SE V POČTU CO NEJPLNĚJŠÍM DO OBECNÍ HOSPODY. PO PŘEDBĚŽNÉ ÚMLUVĚ OBECNÍ STAROSTA SVOLAL TAKÉ NA ODPOLEDNE I OBECNÍ VÝBOR DOHROMADY. DOSAVADNÍ PRVNÍ STÁREK PŘEDSTOUPÍ SE SMEKNUTÝM KLOBOUKEM PŘED VÝBOR A OZNAMUJE: PROSÍM VÁS, POCTIVÍ PÁNI ÚŘADI, DO VČÍLKAJ SEM JÁ PANOVAL, ALE KDYŽ VYŠEL ČAS, CHLAPCI CHCÚ SI VOLIT NOVÝCH STÁRKŮ. STAROSTA KLIDNĚ OPTÁ SE STARÉHO STÁRKA: KDYŽ MAJÚ BÝT NOVÍ, KTERÉHO BYS CHCEL? STÁREK MÁ PRÁVO NAZNAČIT SVÉHO NÁSTUPCE. NECHCE-LI UŽ BÝTI STÁRKEM SÁM, JMENUJE KAMARÁDA. (...) OD STARŠÍCH CHLAPCŮ POČNE SE HLASOVAT. OBECNÍ PÍSAŘ DĚLÁ NA PAPÍŘE KAŽDÉMU ČÁRKY. MENŠINA MUSÍ PROSTĚ SE PODROBITI PŘED TVÁŘÍ CELÉHO VÝBORU. (...) KDYŽ JE PRVNÍ STÁREK ZVOLEN, STAROSTA PTÁ SE HO: A KTERÉHO CHCEŠ ZA DRUHÉHO STÁRKA? STÁREK JMENUJE MLADŠÍHO A CHASA ZA NÍM, PONĚVADŽ SE DŘÍVE O TOM UMLUVÍ. TAK I TŘETÍHO A ČTVRTÉHO. (...) TÍM OBŘAD SKONČEN. PRAVIDELNĚ ZAKONČÍ SE MUZIKOU."