Stárci a stárky pro rok 2013/4

19.05.2013 19:48

„Bez stárků a stárek nemohou býti hody. Co jest stárek? Nuže, stárci jsou šohaji vybraní ze vší svobodné chasy, kteří řídí hody, a panují nad svobodnou chasou. Že se proto za stárka volí šohaji vybraní, obratní, silní, bohatí a fešní, rozumí se samo sebou. Koho chlapci sobě zvolili, toho poslouchají. Věru podivili byste se, jak mnohdy nejstarší pacholek se bojí a největší silák dá se třebas od nejmladšího stárka pokárati, dělá-li stárek v kole pořádek…“ Tak popisuje brumovický rodák a spisovatel Jan Herben stárka za dob našich prapradědečků.

Jako už každoročně se tedy v době asi čtvrt roku před hody volí v Hustopečích čtyři stárci, které posléze vidíme v čele hodů, krojového plesu, církevních a vinařských akcí. Na pátek 17. května staří (loňští) stárci pozvali co nejvíce svobodné hustopečské mládeže. Pak se postupně přihlašovali a posléze byli zvoleni noví první, druhý, třetí a čtvrtý (také první sklepník) stárek. Poznali byste je tak, že nosí na rozdíl od chlapců v chase klobouk zdobený korálky a vpředu s vysokou vonicí; na korduli potom s mašlí znázorňující stárkovské právo. Za prvního stárka (na jehož domě bude viset podkova z krušpánku) byl jednomyslně, a pro mnohé konečně, zvolen Jožka Horák, který má v kroji odchozenu už řadu let, což jistě s elegancí zúročí. Za svou stárku (ty poznáme podle na hlavy posazených květinových kotúčú; před jejich domy se staví májky) si vybral Lenku Samkovou, která naopak ke krojům přičichla teprve při loňských hodech.

Další páry budou mít složení Vojtěch Frank a Barbora Matochová, David Prchal a Kateřina Samková