Slavnosti mandloní a vína

23.03.2019 09:00

Krajcárek vystoupí s novým pásmem mezi 10:15 a 10:40, mladší děti s pásmem Jaro a starší s pásmem Jarmark.

Dospělá chasa v suterénu kostela sv. Václava zajistí dílničky a program pro děti.