Slavnosti mandloní a vína

23.03.2019 09:00

Krajcárek vystoupí s novým pásmem mezi 10:30 a 11:30. Dospělá chasa v suterénu kostela sv. Václava zajistí dílničky a program pro děti.