Slavnosti mandloní a vína

19.03.2016 11:00

Krajcárek vystoupí v rámci dopoledního programu na Dukelském náměstí. Starší složka předvede pásmo Smrtná neděle a Velikonoce, mladší v repríze jarmark.