Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo)

02.06.2013 09:30

Krojovaná mše v kostele sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích