Seminář Párové tance jižní Moravy

24.06.2012 15:00

Klubovna v dolním patře kostela sv.Václava (vchod pod věží):

Premiéra dalšího ze seminářů pořádaného v rámci projektu Hustopeče pohybu podporovaného Nadací Vodafone ČR. O tancích, jako jsou skočné a funty, danaje a boršické, korytné atd. nám asi ve dvou hodinách povědí Anežka Jakešová (dřívější členka FS Vonica) a Pavel Košulič