Pouť na Zlatou sobotu ke Staré matce Boží v Žarošicích

08.09.2012 13:00

V letech 2003-2006 se OS Hustopečská chasa čtyřikrát účastnilo starobylé poutě, kam každoročně míří desítky krojovaných z celého Hanáckého Slovácka. Jejich posláním je přinést na nosítkách figuru panny Marie do poutního místa za žarošským kostelem a po slavnostní mši odnést krojovanou procesí. Příchozí uvidí celou hlavní ulici obestavěnou všemožnými stánky, zaplněnou tisíci poutníků a v blízkosti i dětmi milovanými kolotoči.

Hustopečští pojedou autobusem ve svátečních, velkých krojích se znaky stárka a stárky. 4 chlapci ponesou nosítka a další 4 korouhve a podobně jako při Slavnosti Božího těla děvčata završí celkový dojem. 

Fotky 2004:

https://plus.google.com/photos/108551184596223486465/albums/5718224046909429905/5718224092372326866?banner=pwa