O XVI. krojovém plesu

27.01.2015 10:41

Letos proběhl další z ročníků, který potvrdil, že organizace tohoto podniku je nejsilnější stránkou stárků, potažmo Hustopečské chasy. Účast byla obdobná, jako v minulém roce, tedy 165 krojovaných a 200 platících, což bohatě stačí k tomu, aby si pozdní příchozí neměli kam sednout. Slováckou besedu tancovalo rekordních 20 (ač s malou výpomocí) domácích párů. Na nástupu všech krojovaných byly přivítáni zástupci 30 obcí a 5 etnografických regionů. Za další velký úspěch lze považovat to, že po zaznění posledních tónů muziky, bylo stále všem do zpěvu a do tance, takže poslední z nás se vraceli domů až za světla. Největší dík patří rodině 1. stárky, neméně taktéž stárkům a stárkám, kteří jistě naplnili důvěru, kterou v ně v červnu loňského roku chasa vložila. Jeden velký ples je za námi a už se těšíme na další, dětský, po devítileté proluce!