O hodech 2014

19.08.2014 13:57

Letošní hody se dočkaly opět, jako již v předchozích letech, několika nej. Již v pátek 15. srpna přihlíželo ručnímu stavění máje, besedě s CM Stupava a vystoupení Bučníku z Habovky, hustě sedící publikum. Máju dlouhou dvacet metrů dovezli šohaji z lesa při Nosislavi. V sobotu ráno začaly ulicemi města znít tóny DH Zlaťulky, s níž chasa po povolení hodů starostou, sezvala všechny občany na sobotní a nedělní zábavy. Večerní zábavu si nenechalo ujít 450 platících a přespolní ze Staroviček, Starovic, Zaječí, Popic, Boleradic, Klobouk, Brumovic, Velkých Němčic, Moravského Svätého Jána, Šakvic, Troskotovic a Kurdějova. Bezprostředně před polednem proběhla mše svatá na Křížovém kopci. Po svátečním obědě proběhla sóla chasy, stárků a prvního páru před domem první stárky a společně s dětmi se průvod s počtem třicet dospělých párů vydalo vstříc Herbenově ulici. DH Sokolka doprovodila sóla rodičů, dětí a zejména zavádku, kde se střídala s improvizovaným domácím mužským sborem (její úplné znění viz níže). Po večeři pro muzikanti a přespolní hody ukončila zábava s veselými sóly bosky, v trenkách, bez košule a naruby. 

OS Hustopečská chasa děkuje městu Hustopeče za poskytnutí technického zázemí, všem svým rodinám a kamarádům, sponzorům a nakonec i tolik potřebnému počasí, které na pár kapek a teplotu o nějaký ten stupeň méně, nemělo chybu.