Kraj beze stínu 2013, Krumvíř

19.06.2013 16:41

Opět po dvou letech se v Krumvíři konal již 28. ročník nejvýznamnějšího národpisného festivalu Hanáckého Slovácka, poeticky nazvaného Kraj beze stínu. Pořadatelé oslovili Hustopečskou chasu již s předstihem a ta nacvičila pásmo tanců z Hanáckého Slovácka.

Typickým tancem regionu jsou především skočné, někdy zvané podle názvu jedné z písní „Funty“. Na rozdíl od jiných regionů zdejší skočné tancují především muži, děvčata se připojují až v závěru. Na tento tanec v pásmu navázaly párové tance zvané „Kalamajka“, „Kanafaska“ a „Šotyška“ zapsané paními Zdeňkou Jelínkovou a Miladou Bímkovou před bezmála 60-ti resp. 50 lety. Celé pásmo ukončil tradiční mužský tanec „Verbuňk“.

Celodenního výletu do Krumvíře se zúčastnilo 11 tanečních párů ve slavnostních tzv. velkých krojích a početný tým „oblékaček“. Chasa kromě pódiového vystoupení reprezentovala město Hustopeče také v krojovaném průvodu obcí, kde vzbudila svými kroji nemalou pozornost a nadšení.

V sobotu se zúčastnill soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Jan Blažek, nepodařilo se mu však dosáhnout na šest nejlepších míst znamenajících postup do (semi)finále na MFF ve Strážnici.


Závěrem by chasa chtěla také poděkovat paní Anežce Jakešové, bez jejíž trpělivosti a pomoci by toto pásmo nikdy nevzniklo a Veronice Košuličové za náročnou přípravu krojů.

 

článek o celém festivalu: kraj-beze-stinu.webnode.cz/o-rocnik/