K Májovému notování

26.05.2014 14:47

Hustopeče si odbyly premiéru festivalu s hojným folklorním zastoupením. Pozvání Hustopečské chasy přijaly Vavřínek z Popic a Švarcavan z Nosislavi. Premiéru pásma Hody na hanáckém Slovácku tanečního kroužku chasy doprovázela CM Eliška z Velkých Němčic. Největší pozornost však byla upřena ke vzkříšenému folklornímu souboru Krajcárek, který od prosince poctivě piloval moravskou besedu a v nových krojích, které vznikly díky obětavosti paní Košuličové, Novotné, Matochové, Janoškové a Grofové, své první vystoupení zvládl na výbornou. I počasí se vydařilo a věříme, že pokud naši hokejisté napřesrok nebudou hrát o bronz, sejdeme se ještě v hojnějším počtu.