IV. dětský krojový ples

01.02.2015 14:30

Poprvé od roku 2006 se v Hustopečích uskuteční krojový ples, na který zveme všecky domácí i přespolní děti. Předtančení proběhne moravskou besedou. Hraje DH Lácaranka.

Program:
14:35 přivítání, seznámení s programem
14:40 nástup + beseda, sólo Krajcárek
15:20 nástup všech krojovaných dětí, představení, verbuňk, sólo krojovaní
15:50 (dětské) sólo Osáci
16:20 folklorní vystoupení Vavřínek
16:40 volná zábava
17:30 konec