Májové notování v Hustopečích

25.05.2014 13:00

Poslední květnovou neděli od 13:00-19:00 pořádá Město Hustopeče na Herbenově ulici festival, v němž dosavadní, ryze dechovkové obsazení, letos poprvé doplní folklorní část. Vystoupí dětský folklorní kroužek a taneční kroužek Hustopečské chasy, který, doprovázený cimbálovou muzikou Eliškou, připravuje premiéru pásma Hody na hanáckém Slovácku.

Od 13:00 vystoupí

  • dětský folklorní soubor Vavřínek z Popic
  • dětský folklorní soubor Krajcárek z Hustopečí
  • Švarcavan z Nosislavi
  • Folklorní soubor z Modry
  • Hustopečská chasa
  • Folklorní soubor Bučník z Habovky

Od 16:30 hodin k tanci a poslechu budou hrát

  • dechový soubor ZUŠ Klobouky
  • Dechová hudba Galánka
  • Slovácká kapela Romana Horňáčka