Dětský folklorní kroužek - úvodní schůzka pro rodiče

28.11.2013 17:15

OS Hustopečská chasa od 5. prosince 2013 zahajuje činnost dětského folklorního kroužku a rodiče všech dětí se zájmem o tuto aktivitu srdečně zveme do klubovny kostela sv. Václava (vchod zprava pod věží) na informační schůzku.